Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

Mikuláš 2017

Mikuláš 2017

„Abraka dabra, kouzelný svět, je–li tu Mikuláš, ať přijde hned!“

 

opakovaly děti po andělovi, který je k tomu několikrát vyzýval. Pomocí této kouzelné formulky přijel Mikuláš  se svou družinou v kočáře taženém koňmi dne 5.12. na nádvoří lanškrounského zámku.
A co předcházelo této hezké předvánoční zvyklosti, která se stala součástí oslav adventu ve městě?  No přece „čekání“ na Mikuláše. A jakou podobu mělo to letošní čekání?
Tradičně nechyběla postava anděla, která přivítala všechny přítomné a nabídla jim, jak chvíle do příjezdu Mikuláše vyplnit.
Děti měly možnost navštívit  jedno ze dvou pekel. Vstupenkou u vchodu byla básnička nebo písnička, kterou vyžadoval čert po všech dětech, které měly odvahu nebo byly zvědavé, jak to v pekle vypadá. Tam již čekali čerti se samotným vládcem pekel – Luciferem, který se jich vyptával, zda byly hodné, pomáhaly rodičům, uklízely si hračky…
S pekelnou listinou, kterou získaly za svou statečnost, si mohly u andělů vyzvednout nadílku.
Novinkou letošního mikulášského odpoledne byly tvořivé dílničky, kde si návštěvníci vyrobili andílka, čertíka, Mikuláše nebo si vymalovali obrázek s vánoční tematikou. Další
z novinek byl fotokoutek, kde se mohly děti i jejich rodiče vyfotografovat. Rázem z nich byl   čert, Mikuláš nebo anděl.
A konečně nastal tolik očekávaný okamžik. Mikuláš stanul na pódiu společně s anděly a čerty a promluvil k dětem. Vyžádal si knihu hříchů, která se mu zdála být málo vyplněná. Pokáral čerty, že místo zapisování hříchů mastili karty. Anděl mu však vysvětlil, že kniha hříchů je málo vyplněná, protože děti v Lanškrouně jsou poměrně hodné, téměř všechny prošli peklem a nikoho si tam čerti nenechali. Zato je Mikuláš pochválil, vyslechl si ještě od dětí básničky a písničky a rozloučil se s tím, že na něj čekají ještě v jiných městech.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této velké akce: hercům Divadla Ve středu, žákům ZŠ a gymnázia, členům a vedoucím zájmových kroužků DDM, pracovníkům Kulturního centra.        

 

 

DDM  DAMIÁN