Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Úřední deska Archiv O nás Kariéra Damián online facebook O. K. klub Můj účet

GDPR

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Kontaktní údaje organizace jako správce osobních údajů:
Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun
Adresa: Vančurova 46, 563 01 Lanškroun
ID datové schránky: rzhwy3j
E-mail: reditel@ddm-lanskroun.cz
Telefon: 465 322 515

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Adresa: Městský úřad Lanškroun, pověřenec pro ochranu osobních údajů, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

E-mail: poverenec@lanskroun.eu

Telefon: 777 454 957 (pouze v pracovní dny, jen v případě přítomnosti pověřence)

 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Dále pořizuje záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od organizace přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.