Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

O nás

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je prostorem pro každého, kdo hledá smysluplné naplnění svých zálib a potřeb při trávení volného času a naší vizí je stát se otevřeným místem, kde se žádný účastník zájmového vzdělávání nepotká s  xenofobií, rasismem, generační ani jinou sociální či zdravotní nerovností.

Posláním DDM je motivovat, podporovat a nabízet vzdělávání ve volném čase, při kterém dochází k trvalému uspokojování potřeb dětí, žáků a dospělých.

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je státní mimoškolní zařízení s právní subjektivitou. Jeho zřizovatelem je Město Lanškroun. Ve školním roce 2022/2023 jsou v DDM zaměstnáni tito interní zaměstnanci

ŘEDITELKA:  Bc. et Bc. Iva Skalická
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY:  Marcela Chromcová
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU:  Jana Stejskalová
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU:  Bc. Sabina Skalická, DiS.
EKONOMKA DDM:  Ing. Alena Kramolišová

Dům dětí a mládeže rozvíjí svoji činnost v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých. Prostřednictvím pravidelné zájmové činnosti předkládá dětem a mládeži pestrou nabídku aktivit ve volném čase. Každoročně nabízí zájmové kroužky, kluby a kurzy nejen pro děti školního a předškolního věku, ale i pro mládež a dospělé. Ve školním roce 2021/2022 je otevřeno 85 zájmových útvarů, které navštěvuje 748 účastníků. Pravidelná činnost zahrnuje následující oblasti: tělovýchovu a sport, techniku a přírodovědu, výtvarnou a dramatickou výchovu, výuku cizích jazyků, základů práce s PC atp.

Příležitostné zájmové činnosti:
V průběhu školního roku 2020/2021 DDM zorganizovalo 84 akcí v oblasti zájmové činnosti příležitostné. Byly to zábavné, výtvarné, naučné, sportovní a jiné soutěže, divadlo, poznávací zájezdy, odborná a vzdělávací víkendová soustředění, zábavné pořady pro děti. Zajišťovalo výukové programy v oblasti ekologické výchovy určené žákům ZŠ. DDM připravuje i programy na prázdninové dny (podzimní prázdniny, jednodenní pololetní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny).

Formy činnosti na tyto volné dny:
Zábavné a naučné soutěže – Jednodenní výlety – Tvořivá a výtvarná činnost – Sportovní utkání atp. V letních měsících pořádá DDM dětské tábory s různým zaměřením, odborná soustředění zájmových kroužků a jednodenní výlety.