Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Úřední deska O nás Kariéra Damián online facebook O. K. klub Můj účet

O nás

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je státní mimoškolní zařízení s právní subjektivitou. Jeho zřizovatelem je Město Lanškroun. Ve školním roce 19/20 je v DDM toto personální obsazení:

ŘEDITELKA:  Bc. Iva Skalická
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY:  Marcela Chromcová
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU:  Bc. Lenka Kovářová
VYCHOVATEL D-KLUB:  Dan Žáček
ŠKOLNÍ ASISTENT:  Pavla Málková

Dům dětí a mládeže rozvíjí svoji činnost v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých. Prostřednictvím pravidelné zájmové činnosti předkládá dětem a mládeži pestrou nabídku aktivit ve volném čase. Každoročně nabízí zájmové kroužky, kluby a kurzy nejen pro děti školního a předškolního věku, ale i pro mládež a dospělé. Zájmové útvary, kterých bylo 72 ve školním roce 18/19, navštěvuje v průměru 800 členů. Pravidelná činnost zahrnuje následující oblasti: tělovýchovu a sport, techniku a přírodovědu, výtvarnou a dramatickou výchovu, výuku cizích jazyků, základů práce s PC atp.

Příležitostné zájmové činnosti:
V průběhu školního roku 18/19 DDM organizuje asi 206 akcí v oblasti zájmové činnosti příležitostné. Jsou to zábavné, výtvarné, naučné, sportovní a jiné soutěže, divadlo, poznávací zájezdy, odborná a vzdělávací víkendová soustředění, zábavné pořady pro děti. Zajišťuje výukové programy v oblasti ekologické výchovy určené žákům ZŠ. DDM připravuje i programy na prázdninové dny (podzimní prázdniny, jednodenní pololetní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny).

Formy činnosti na tyto volné dny:
Zábavné a naučné soutěže – Jednodenní výlety – Tvořivá a výtvarná činnost – Sportovní utkání atp. V letních měsících pořádá DDM dětské tábory s různým zaměřením, odborná soustředění zájmových kroužků a jednodenní výlety.