Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

SAMET ONLINE

SAMET ONLINE – výstava výtvarných prací

 

V loňském roce u příležitosti 30. výročí sametové revoluce uspořádal DDM DAMIÁN LANŠKROUN výtvarnou soutěž SAMIZDAT. Děti měly za úkol nakreslit různými kreativními technikami psací stroj, který byl hlavním nástrojem samizdatových autorů. 13. listopadu  2019 zorganizoval DDM happening, při kterém došlo k  vyhodnocení této výtvarné soutěže. V průběhu happeningu měli účastníci příležitost přepsat dobový leták na psacím stroji. Šlo o leták lanškrounského Občanského fóra z roku 1989 a děti tak měly možnost zjistit, jaký je rozdíl psát na počítači a na starém psacím stroji. Velmi se divily, jak bylo těžké na takový stroj psát. Této výtvarné soutěže se zúčastnilo přes 70 dětí a čtyřicet nejlepších bylo vyhodnoceno. Těchto čtyřicet žáků následně převzalo z rukou starosty města a ředitelky DDM ocenění za svou práci.

Domníváme se, že v této době, snad více než kdy jindy, je velmi podstatné si připomínat některé demokratické svobody. Svobodný tisk je důležitý, nezapomínejme na to.

Nyní vám nabízíme možnost prohlédnout si online některé pěkné výtvarné práce vystavené v lanškrounském LArtu. Tuto výstavu můžete zhlédnout zde: SAMETONLINE

 

Společně s pracovníky kulturního centra zveme na tuto výstavu nejenom dětské vystavovatele a jejich rodiče, ale samozřejmě i veškerou veřejnost, kterou zajímá, jak taková online „sametová“ výstava probíhá. Bude to pro nás poprvé! Těšíme se na vaše reakce.

 

Kolektiv pracovníků DDM DAMIÁN, Lanškroun a Kulturního centra Lanškroun