Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

Nové určení DDM jako zařízení k vykonávání péče

od  pondělí 1. 3. 2021 se DDM stává zařízením k vykonávání péče o děti a mládež ve věku od 2 do 10 let, u nichž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče
nebo jiný zákonný zástupce.

Zájemci o tuto péči /specifikovaní v OPATŘENÍ hejtmana zde  /se mohou hlásit na telefonu:

776 221 738, 605 332 981 nebo 465 322 515

 

Péče bude poskytována v budově DDM na ulici Vančurova 46, a to od 1. března 2021 v době od 6.00 do 16.00  hod. mimo soboty, neděle.

Kontaktní osobou je Iva Skalická 776 221 738, E-mail: reditel@ddm-lanskroun.cz

Formuláře k dispozici zde