Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Vážení účastníci zájmových kroužků, milí rodiče!

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN vydaného dne 6. 4. 2021,bude v DDM DAMIÁN, LANŠKROUN od 12. dubna 2021 obnovena pouze individuální výuka a to v těchto kroužcích:Happy English, Výtvarný ateliér, Paletka, Prostřeno a Krása kosmetiky. Pedagogové, kteří kroužky vedou se s Vámi spojí individuálně.

Při individuální výuce děti nemusí být testovány. Musí mít zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

Zde najdete veškeré potřebné materiály vydané MŠMT.
opatření obecné povahy
návrat žáků do škol
mimořádné opatření
manuál testování
manuál k provozu
mimořádné opatření-testování žáků
mimořádné opatření-testování zaměstnanců
mimořádné opatření
kontrolní seznam příznaků covid-19
informace k provozu škol a školských zařízení

 

 

Kolektiv pracovníků DDM DAMIÁN, LANŠKROUN