Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

DŮLEŽITÉ INFORMACE O OBNOVENÍ VÝUKY V DDM DAMIÁN, LANŠKROUN

 OD 24. KVĚTNA 2021

 

Vážení rodiče a účastníci zájmových kroužků DDM!

Další rozvolňování, dle přílohy č. 3 usnesení vlády č. 471, se dotýká i Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun.
Ke dnešnímu dni tak byla obnovena POSTUPNĚ výuka, v těchto zájmových kroužcích

Anglická konverzace Kouzelná jehlička
Angličtina hrou Break Dance
Happy English JUMPING JUNIOR
Z@vináč JUMPING KIDS
Minecraft Gymnastika
Psaní všemi deseti Mažoretky Lanškroun
Legoroboti WeDo – pokročilejší Juicy Kids I ( s Laurou)
Legoroboti WeDo – začátečníci JUICY Kids I (se Simčou)
Základy 3D modelování JUICY Kids II (s Viky)
Divadelní kroužek JUICY Juniors I (s Niky)
Novinářský kroužek JUICY Juniors II (s Niky)
Modeláři JUICY Soutěžní skupina  (se Šárkou)
Klub – Prostřeno JUICY Babes I (s Hankou)
Publicistický – školní časopis Béda Juicy Babes I (s Laurou)
Šachy – pokročilí Juicy Babes II ( s Hankou)
Šachy – začátečníci JUICY Babes II (s Laurou)
Rybářský kroužek TATENICE Sportovní přípravka
Základy robotiky TATENICEKlub šikovných dětí 3.roč.
Králičí hop a pohybové hry TATENICE Klub šikovných dětí 4.roč.
Krása kosmetiky TATENICE Klub šikovných dětí 1.roč.
Kreativní svět TATENICE Hra na zobcovou flétnu
Výtvarný ateliér Sportovní Rudoltice
Košíkování s Marcelou Lezecký  Rudoltice
Paletka
Mladí designéři I
Mladí designéři II

 

Obnovená výuka se tak již dotkla 49 kroužků s 383 účastníky a D-klubu s 19 účastníky.  

Do konce školního roku již obnovení žádného jiného kroužku nebude spuštěno. Svou činnost obnoví pouze od 9. 6. 2021 pouze O. K. klub, a to každou středu od 15. 00 hodin do 18. 00 hodin.

 

Pokud se děti účastní pravidelné zájmové činnosti v počtu 9 účastníků a 1 vedoucí ve vnitřních nebo vnějších prostorech, nemají povinnost být otestováni.

Pokud se děti účastní výuky ve vnějších i vnitřních prostorech v počtu větším než 10 osob, musí přinést formulář čestného prohlášení, že byly testovány ve škole před 72 hodinami, na každou výuku tohoto zájmového útvaru. Nebo musí přinést jiné potvrzení (lékař či odběrová stanice) vždy na každý kroužek.

Pokud se stane, že dítě nebude testováno ve škole do 72 hodin, jsou v DDM připraveny antigenní testy, které poskytneme zdarma. V tomto případě je ovšem nutné DDM informovat, aby bylo možné testy dopravit na místo, kde kroužek probíhá.

Formulář čestného prohlášení k vytisknutí zde

 

Podrobnější informace zde

 

V průběhu měsíce června 2021 bude také všem účastníkům, kterým vznikl nárok vrácení poměrné části ze zápisného v letošním školním roce zaslán e-mail s informací o vratce za neodučené hodiny v kroužcích. Z tohoto důvodu očekávejte nejpozději do konce měsíce června další důležitý e-mail.

 

 

Za kolektiv pracovníků DDM DAMIÁN, Iva Skalická, ředitelka

 

 

V Lanškrouně dne 24. května 2021