Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

Výstava Děti a svět

Děti a svět – výstava

Gülər Şıxəliyeva celý rok byla dobrovolnicí v DDM DAMIÁN, Lanškroun. Pochází z Ázérbajdžánu a ve volných chvílích se zabývá tvorbou reportážních videí a fotografií. V posledních třech měsících pracovala převážně s dětmi z Ukrajiny, a proto se rozhodla na konci svého pobytu v České republice uspořádat výstavu, věnovanou životu dětem v míru. Tuto výstavu slavnostně zahájila na Mezinárodní den dětí dne 1. června 2022 ve 14. 00 hodin v Městské knihovně Lanškroun. Výstava potrvá do 30. června 2022.

 

Pocity, které autorka výstavy prožívá, vyjádřila tímto průvodním slovem:

 

Děti a svět. Neoddělitelná slova, nerozlučné pojmy. Všechno je v nich obsaženo: život, zdraví, budoucnost. Motto: „Svět bez násilí, bez starostí a slz. Svět, kde děti chodí do školy a rodiče je vítají doma.“ Dnes existuje posvátné slovo, které s nejhlubším tlukotem srdce, velkou nadějí a sladkými sny opakují stovky milionů lidí na celém světě – „Mír ve světě“! Toto slovo má samo o sobě velký význam. „Mír ve světě“ znamená mír, mír znamená svobodu, je to myšlenka světa bez násilí, kde se národy snaží vzájemně spolupracovat, může také znamenat rovná lidská práva, technologie, bezplatné vzdělání pro všechny, tvoření sociálního, ekonomického a kulturního rozvoje, mír a štěstí pro všechny a konec všech forem násilí. Kazatelé míru jsou dětmi naší budoucnosti. To znamená, že děti vždy snily o životě pod širým nebem ve svobodě, v klidu a míru, se svými rodiči. Proto jsou mezi dětmi tak oblíbené holubice, poslové míru. Bohužel ještě není zajištěna úplná bezpečnost lidstva. V některých regionech pokračují konflikty a v mnoha částech světa jako celku se země topí v krvi a oběťmi střelných zbraní se stávají nevinné děti a mládež. Svět se stal lidským symbolem a základním pojmem, který spojuje všechny pozitivní vlastnosti, po kterých lidé touží a po kterých volají. Všimla jsem si, že někteří rodiče a školy ve světě, místo aby své děti učili, jak je důležité žít v míru, milovat vlast a také respektovat a přijímat všechny ostatní národnosti, je učí, jak se chovat k elitám, být jim věrní a oddaní. Neučí historii, ale učí nenávidět jiné národnosti. Bohužel. Existují také lidé, kteří nadále učí ostatní pečovat o druhé, pomáhají svým kamarádům, respektují jejich názor, učí děti žít podle zákonů dobra a spravedlnosti, spojují své zájmy se zájmy svých kamarádů, učí je rozvíjet a zvýšit nejlepší vlastnosti člověka: vlastenectví, občanství, hrdost na svou vlast, touhu po míru.

 

Gülər Şıxəliyeva – ázérbajdžánská dobrovolnice DDM DAMIÁN, Lanškroun